bg en
default

Проекти

Система за управление на индустриални Оферти (Industrial Offer Management System (IOMS))

Система за управление на индустриални Оферти

Industrial Offer Management System (IOMS)
Мощен web базиран инструмент за поддръжка на всички детайли на Индустриалните Оферти с най-висока прецизност. Вдъхновен от дългогодишен опит при работата в силно конкурентната и динамична среда на производствените предприятия.
 
Детайли
Customers Managements System (CMS)

Система за управление на Клиенти

Customers Managements System (CMS)
Web базирано приложение за поддържане на база с данни на Клиенти в голяма Адвокатска кантора с основна цел  предпазване от конфликт на интереси при случайно поемане на двете страни по делото.
Детайли
Система за проследяване на работния процес

Система за проследяване на работния процес

Work in Progress tracking system (WIP tracking)
Уеб система + Андроид приложение, за прецизно измерване на ефективността на работниците и обслужващия персонал в шивашко предприятие. Измерванията се правят на най-ниско ниво в реално време, което позволява мигновени корекции на ресурсите включени в работния процес.
 
Детайли