bg en
default
Система за проследяване на работния процес

Система за проследяване на работния процес

Work in Progress tracking system (WIP tracking)
Уеб система + Андроид приложение, за прецизно измерване на ефективността на работниците и обслужващия персонал в шивашко предприятие. Измерванията се правят на най-ниско ниво в реално време, което позволява мигновени корекции на ресурсите включени в работния процес.

Приложението включва следните основни компоненти:
  • Планиране и Управление на ресурсите на предприятието (Оператори, Машини, Производствени линии, Отдели, Продукти, Операции …);
  • Справочна информация в реално време за всяка Операция;
  • Исторически справки за ефективността на Операторите;
  • Интеграция с ERP система.
WorkSoft Pro участва в цялостния дизайн и разработката на приложението.

Научете повече детайли на официалната страница на продукта - WIPTracks

Статии в пресата:
Капитал
 
 
800 +
Доволни
потребители
wip