bg en
default
Customers Managements System (CMS)

Система за управление на Клиенти

Customers Managements System (CMS)
Web базирано приложение за поддържане на база с данни на Клиенти в голяма Адвокатска кантора с основна цел  предпазване от конфликт на интереси при случайно поемане на двете страни по делото.
С цел сигурност на информацията в това приложение се използва криптиране на информацията за Клиентите. С други думи, базата данни не може да бъде прочетена сама по себе си, ако не се декриптира от приложението.
 
20 +
Доволни
потребители
cms