bg en
default

wip

Система за проследяване на работния процес

Система за проследяване на работния процес

Work in Progress tracking system (WIP tracking)
Уеб система + Андроид приложение, за прецизно измерване на ефективността на работниците и обслужващия персонал в шивашко предприятие. Измерванията се правят на най-ниско ниво в реално време, което позволява мигновени корекции на ресурсите включени в работния процес.
 
Детайли