bg en
default
Станислав Янев

Станислав Янев

Роден съм в Ивайловград, където и завърших основното си образование в местното СОУ. През 2003 г., на 21 годишна възраст, завърших първия випуск на Националния Военен Университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново, първи по успех бакалавър с военна специалност „Продоволствено и вещево снабдяване“ (днес позната като „Логистика“) и магистър с гражданска специалност „Стопанско управление“ (днес позната като „Мениджмънт“).
След като придобих известен опит в Централна снабдителна база на Българската Армия, в логистиката на една българска и една руска компании, от 2010 г. се занимавам професионално с консултации, внедряване и разработка на EPR и други бизнес информационни системи, SQL, дизайн и администрация на бази данни, анализ на данни, работа с Linux и Windows сървъри.
Хоби: Фотография
Щастливо семеен с две деца – момиче и момче.