bg en
default

cms

Customers Managements System (CMS)

Система за управление на Клиенти

Customers Managements System (CMS)
Web базирано приложение за поддържане на база с данни на Клиенти в голяма Адвокатска кантора с основна цел  предпазване от конфликт на интереси при случайно поемане на двете страни по делото.
Детайли