bg en
default
Система за управление на индустриални Оферти (Industrial Offer Management System (IOMS))

Система за управление на индустриални Оферти

Industrial Offer Management System (IOMS)
Мощен web базиран инструмент за поддръжка на всички детайли на Индустриалните Оферти с най-висока прецизност. Вдъхновен от дългогодишен опит при работата в силно конкурентната и динамична среда на производствените предприятия.

В основата на приложението стоят следните процеси и функционалности:
 • Оферти от Доставчици;
 • Запитвания за оферта (RFQ) от настоящи и потенциални клиенти;
 • Техническия Анализ на операциите вложените компоненти в Полуфабрикати и Готови продукти;
 • Технически Анализ за изработка на инструменти за производството (матрици);
 • Оферти към Клиенти:
 1. Ревизии на офертите при промяна на ценообразуващи елементи;
 2. Изпращане Оферта по имейли.
 • Проследяване на всички фази и задачи по процеса на Разширено планиране на качеството на продукта (Advanced product quality planning (APQP));
 • Проследяване на задачите по изменение на Продукт или Инструмент (Engineering change);
 • Интеграция с ERP системи – ниво SQL чрез директни заявки и/или чрез експорт/импорт на файлове;
 • И много други детайли свързани в прецизното управление на Офертите към клиенти.

Използвани технологии:
 • Операционна система на сървъра: Linux
 • База данни: PostgreSQL
 • Backend език: PHP
 • Frontend език: React
 
50 +
Доволни клиенти
В 3 държави на 2 континента